Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Thông tin dự án:

Công trình thủy điện Sơn La (2400MW)
Địa điểm xây dựng: Xã Ít ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Chủ đầu tư:              Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Thông số cơ bản:      Công trình thủy điện Sơn La thuộc xã Ít Onghuyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.
 • Công suất lắp máy: 2400MW
 • Số tổ máy: 06
 • Loại tuabin: Francis
 • Cột nước lớn nhất: 101.6 (m).
 • Dung tích hữu ích: 6,504 (tỷ m3)
 • Diện tích lưu vực: 43760 (km2)
 • Cấp công trình: Cấp đặc biệt, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Loại đập: đập bê tông trọng lực
 • Chiều cao lớn nhất của đập: 138,1(m)
 • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
 • Tổng mức đầu tư: 42.477 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:     3/2004 – 2013