Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công bố thông tin ký Hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Công bố thông tin ký Hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

23/05/2024
Công bố thông tin ký Hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 16 của Công ty.
21/03/2024
Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 16 của Công ty.
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 của tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty.
20/12/2023
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 của tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty.
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
18/12/2023
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của Công ty.
15/09/2023
Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của Công ty.
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023.
23/05/2023
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023.