Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

THUỶ ĐIỆN BẢO LÂM

Thông tin dự án:

• Thông tin chính:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp Điện I
- Địa điểm xây dựng: nằm trên địa bàn hai xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
  và xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
- Tổng mức đầu tư: gần 2000 tỉ đồng.
- Công suất lắp máy: 46 MW
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Sản lượng điện trung bình năm: 192.175 triệu kWh
- Thời gian thi công: 2015 - 2017

• Các hạng mục thi công của Sông Đà 5: 
- Thi công đào đất đá hố móng của các hạng mục công trình chính: Nhà máy, Kênh xả,
  Đập tràn, Đập dâng, Cống dẫn dòng, Trạm phân phối
- Thi công bê tông kết cấu các hạng mục công trình chính: Nhà máy, Kênh xả, Đập tràn,
  Đập dâng, Cống dẫn dòng, Trạm phân phối

• Khối lượng chính Sông Đà 5 đã hoàn thành:
- Đào đất đá: 375.806m3 với chiều cao mái đào 100m
- Bê tông CVC: 183.800,00 m3
• Cường độ thi công
- Cường độ thi công bê tông trung bình: 11.000 m3/tháng
- Cường độ thi công bê tông lớn nhất: 16.000 m3/tháng