Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Thông tin dự án:

Địa điểm xây dựng: Sông Gâm, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.
Chủ đầu tư:              Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Thông số cơ bản:      Công trình thủy điện Tuyên Quang, trên sông Gâm, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.
 • Công suất lắp máy: 342 MW
 • Số tổ máy: 03
 • Loại Turbine: Francis
 • Cột nước lớn nhất: 72.6 (m).
 • Lưu lượng xả: 750 (m3/s)
 • Dung tích hữu ích: 1.7 (tỷ m3)
 • Diện tích lưu vực: 14972 (km2)
 • Cấp công trình: Cấp I, theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Đập dâng: đập đá đổ bản mặt bê tông
 • Chiều cao lớn nhất  của đập: 92 (m)
 • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
 • Tổng mức đầu tư: 7500 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:     2003 - 2008