Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 3

Thông tin dự án:

Công trình thủy điện Xêkaman 3 (250MW, Lào)
Địa điểm xây dựng: Sông Nam Pagnou, nhánh chính của sông Xekaman, huyện Dak Chung, tỉnh Sekong, CHDCDN Lao.
Chủ đầu tư:              Công ty TNHH Điện Xêkaman 3
+ Thông số cơ bản:      Công trình thủy điện Xekaman 3 được xây dựng ở huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào.
 • Công suất lắp máy: 250 MW
 • số tổ máy: 02
 • Loại tua bin: Francis
 • Cột nước lớn nhất: 524.46 (m).
 • Lưu lượng xả: 62.24 (m3/s)
 • Dung tích hữu ích: 108.54 (tỷ m3)
 • Diện tích lưu vực: 5.13 (km2)
 • Cấp công trình: Cấp I, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Loại đập: Đập bê tông đầm lăm
 • Chiều cao lớn nhất: 101.50(m)
 • Đập tràn: Ophixerov
 • Hầm dẫn nước: chiều dài L=7,35859 (Km); đường kính D=4(m).
 • Tháp điều áp: Chiều cao H=29(m), đường kính D1=18(m).
 • Kiểu nhà máy: kiểu hở
 • Tổng mức đầu tư: 5,018 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:     2003 – 2012