Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

Thủy điện Cần đơn

Thông tin dự án:

Địa điểm xây dựng: Xã Đa kim, huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
Chủ đầu tư:              Công ty Cổ phần Điện Cần Đơn
+ Thông số cơ bản:     
  • Công suất lắp máy: 77.6 MW
  • Số tổ máy: 02
  • Loại Turbine: kaplan
  • Chiều cao lớn nhất  của đập: 44.6 (m)
  • Tổng mức đầu tư: 1035.49 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:     2000- 2004