Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐRINH

Thông tin dự án:

Công trình thủy điện Đăk Đrinh (125MW)
Địa điểm xây dựng: Sông Đăk đrinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ đầu tư:              Công ty cổ phần thủy điện Đăk đrinh
+ Thông số cơ bản:      Công trình thủy điện Đăk đrinh trên sông Đăk đrinh, huyện Sơn Tây,tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 • Công suất lắp máy: 125 MW
 • Số tổ máy: 02
 • Loại tua bin: Francis
 • Cột nước lớn nhất: 330.52 (m).
 • Lưu lượng xả: 51.95 (m3/s)
 • Dung tích hữu ích: 205.18 (triệu m3)
 • Diện tích lưu vực: 9.124 (km2)
 • Cấp công trình: Cấp I, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Loại đập: đập bê tông đầm lăn
 • Chiều cao lớn nhất: 99.00(m)
 • Đập tràn: Ophixerov
 • Hầm dẫn nước: Chiều dài L=10.77674 (Km); đường kính trong D=4(m).
 • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
 • Tổng mức đầu tư: 3,003 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:     2008-2013