Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Thông tin dự án:

Công trình thủy điện Lai Châu (1200MW)
Địa điểm xây dựng: Sông Đà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
Chủ đầu tư:              Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Thông số cơ bản:      Công trình thuỷ điện Lai Châu, trên sông Đà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
  • Công suất lắp máy: 1200 MW
  • Số tổ máy: 03
  • Loại Turbine: Francis
  • Cấp công trình: Đặc biệt, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.
  • Chiều cao đập lớn nhất: 120 (m)
  • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
  • Tổng mức đầu tư: 35700 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:     2010- 2017