Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

THỦY ĐIỆN ĐĂKĐOA

Thông tin dự án:

Công trình thủy điện Đăk Đoa
Địa điểm xây dựng: Nhánh sông Ia Krom, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chủ đầu tư:             Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
+ Thông số cơ bản:    Công trình thủy điện Đăk Đoa nằm trên nhánh sông Ia Krom spring, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.
 • Công suất lắp máy: 14 MW
 • Số tổ máy: 02
 • Loại Turbine: Francis
 • Cột nước lớn nhất: 46.41 (m).
 • Lưu lượng xả: 41.32 (m3/s)
 • Dung tích hữu ích: 12.57 (triệu m3)
 • Diện tích lưu vực: 2.28 (km2)
 • Cấp công trình: Cấp III, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Đập dâng: Đập đất
 • Chiều cao lớn nhất của đập: 27(m)
 • Đập tràn: Bê tông trọng lực có cửa van
 • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
 • Tổng mức đầu tư: 300 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:     2007 – 2011