Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng quản trị

- Phạm Văn Mạnh Chủ tịch HĐQT - Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm
- Đinh Văn Duẩn Ủy viên HĐQT - Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng
- Nguyễn Văn Hoằng Ủy viên HĐQT - Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng
- Cù Văn Vinh Ủy viên HĐQT - Thạc sỹ MBA, Kỹ sư Địa chất
- Phạm Anh Đức Ủy viên HĐQT - Kỹ sư Công nghệ thông tin
2. Ban Tổng giám đốc
- Đinh Văn Duẩn Tổng giám đốc - Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng.
- Nguyễn Văn Hoằng Phó Tổng giám đốc- Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng.
- Phùng Hồng Quảng Phó Tổng giám đốc - Thạc sỹ kỹ thuật Địa chất, Kỹ sư Địa chất Công trình - Địa Kỹ Thuật, Cử nhân Quản lý kinh tế.
3. Giám đốc các đơn vị
- KS. Nguyễn Thế Huynh Giám đốc Trung tâm Tư vấn 1
Điện thoại: 0983 783 368
Email: nguyenhuynhsdc@gmail.com
- KS. Đặng Văn Tiến Giám đốc Trung tâm Tư vấn 2
Điện thoại: 0988 743 858
Email: dangtien.sdcc@gmail.com
- KS. Triệu Hoàng Giang Giám đốc Trung tâm Tư vấn Cơ điện và Năng lượng tái tạo
Điện thoại: 0912 680 258
Email: giangsdcc@gmail.com
- ThS. Đào Mạnh Tùng Giám đốc Chi nhánh Khảo sát xây dựng
Điện thoại: 0984797996
Email: daotungtvsd@gmail.com
- ThS. Cù Văn Vinh Giám đốc Chi nhánh T.Tâm Thí nghiệm
Điện thoại: 0988 853 340
Email: quangvinh.las07@gmail.com