Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Thủ tướng phê duyệt xây sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư 109 ngàn tỷ đồng
Theo Quyết định số 1777/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ được thực hiện từ 2020 đến 2025, với tổng mức đầu tư hơn 109 ngàn tỷ đồng, tương đương 4,664 tỷ USD.
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Tư Vấn Sông Đà (6 tháng đầu năm 2021).
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Tư Vấn Sông Đà (6 tháng đầu năm 2021).

Đối tác khách khàng