• Thủy Điện - Thủy Lợi

  Thủy Điện - Thủy Lợi

  Tư vấn - Lập dự án - Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, Quản lý dự án, kiển tra dự án các công trình Thủy điện Thủy lợi đến nhóm A

 • Giao Thông

  Giao Thông

  Tư vấn, thiết kế, thi công, lập dự án các công trình Giao thông

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018. Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III. Báo cáo tài chính quý III công ty mẹ. Giải trình chênh lệch LNST trên 5% trước và sau soát xét. Công bố báo cáo Tài chính Hợp nhất bán niên năm 2020. Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2020. Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2020. Công bố báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020. Bảng cung cấp thông tin về quản trị của công ty CPTVSĐ (6 tháng đầu năm 2020). Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn nắm giữ cổ phần tới thời điểm hiện tại. Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. Biên bản họp ban Kiểm soát. Nghị quyết: Ban hành phụ lục 01: Sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Chắp cánh vươn tới những tầm cao

Dự án đã thực hiện

Tin tức & sự kiện

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tiền thân là Xí nghiệp thiết kế Sông Đà (thành lập năm 1975) sau nhiều lần được đổi tên cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ và được đổi thành Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà (2001) trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Công ty thiết kế tự động hoá CODEMA, Trung tâm thí nghiệm miền Bắc, Trung tâm thí nghiệm miền Nam, Phòng Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng và thiết bị với Công ty tư vấn và khảo sát thiết kế. Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà hoạt động trong các lĩnh vực:

 • Lĩnh vực tư vấn, thiết kết xây dựng
 • Lĩnh vực khảo sát xây dựng
 • Lĩnh vực tư vấn, giám sát xây dựng
 • Lĩnh vực tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu.
 • Tư vấn giám sát Nhà máy thủy điện
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ


Trụ sở chính: Nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04)-8.542.209 - Fax: (04)-8.545.255 - Email: tuvansongda@sdcc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Quảng cáo

Tiêu đề quảng cáo
Tiêu đề quảng cáo
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.