• Thủy Điện - Thủy Lợi

  Thủy Điện - Thủy Lợi

  Tư vấn - Lập dự án - Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, Quản lý dự án, kiển tra dự án các công trình Thủy điện Thủy lợi đến nhóm A

 • Giao Thông

  Giao Thông

  Tư vấn, thiết kế, thi công, lập dự án các công trình Giao thông

Mời họp đại hội đồng thường niên năm 2020 Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020... Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020. Báo cáo thường niên năm 2019 Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2020. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 SDC công bố BCTC hợp nhất quý IV/2019 SDC công bố BCTC công ty mẹ quý IV/2019 Cung cấp thông tin về quản trị của công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà Công bố thông tin bất thường về việc xử phạt hành chính về hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Chắp cánh vươn tới những tầm cao

Dự án đã thực hiện

Tin tức & sự kiện

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tiền thân là Xí nghiệp thiết kế Sông Đà (thành lập năm 1975) sau nhiều lần được đổi tên cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ và được đổi thành Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà (2001) trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Công ty thiết kế tự động hoá CODEMA, Trung tâm thí nghiệm miền Bắc, Trung tâm thí nghiệm miền Nam, Phòng Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng và thiết bị với Công ty tư vấn và khảo sát thiết kế. Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà hoạt động trong các lĩnh vực:

 • Lĩnh vực tư vấn, thiết kết xây dựng
 • Lĩnh vực khảo sát xây dựng
 • Lĩnh vực tư vấn, giám sát xây dựng
 • Lĩnh vực tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu.
 • Tư vấn giám sát Nhà máy thủy điện
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ


Trụ sở chính: Nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04)-8.542.209 - Fax: (04)-8.545.255 - Email: tuvansongda@sdcc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Quảng cáo

Tiêu đề quảng cáo
Tiêu đề quảng cáo
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.